Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-11712/90-2022
ID ve SpSl OUF220000828Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: OU – areál Fr. Šrámka, přístavba objektu „F“ a výstavba kioskové trafostanice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla novostavby přístavby objektu „F“ a výstavba kioskové trafostanice v areálu Ostravské univerzity na ulici Fráni Šrámka v Ostravě – Mariánských Horách včetně potřebné technické infrastruktury. Jedná se o stavbu trvalou, stavba pro výuku (dále také „stavba“). Technické podmínky této stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.03.2022 10:00
Datum zahájení: 17.01.2022 13:48
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: