Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-54695/90-2022
ID ve SpSl OUF220000897Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU III
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV s názvem Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojjové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, reg. č. CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008440 a v rámci projektu OP PIK s názvem Výzkum a vývoj potravinového doplňku CAPIRAX, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026837.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava a vynáška zboží na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují a dle potřeby základní proškolení personálu zadavatele.

Doba exspirace nabízeného zboží musí být minimálně 6 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Tato veřejná zakázka je financována částečně z prostředků projektů OP VVV s názvem Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojjové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, reg. č. CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008440 a částečně z prostředků OP PIK s názvem Výzkum a vývoj potravinového doplňku CAPIRAX, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026837.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.06.2022 10:00
Datum zahájení: 24.05.2022 13:41
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: