Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-54865/90-2022
ID ve SpSl OUF220000902Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky spotřebního materiálu pro LF OU - výrobky z plastu 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu - výrobků z plastu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu do 30.06.2023.

Specifikace spotřebního materiálu - výrobků z plastu a jejich předpokládaný množstevní odběr po dobu do 30.06.2023 jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Specifikace spotřebního materiálu, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa odevzdání zboží a předání dokladů, které se ke zboží jinak vztahují a dle potřeby základní proškolení personálu.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.06.2022 10:00
Datum zahájení: 30.05.2022 09:18
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: