Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-71739/90-2022
ID ve SpSl OUF220000922Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektová dokumentace „Stavební úpravy objektu KJO, ul. Kranichova 8, Ostrava – Slezská Ostrava“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je:
- provedení průzkumů dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace,
- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále také jen „společné povolení“) + inženýrská činnost,
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále také jen „DPS“) v souladu s metodou BIM,
- zpracování projektu interiéru,
- autorský dozor po dobu realizace předmětné stavby

pro „Stavební úpravy objektu KJO, ul. Kranichova 8, Ostrava – Slezská Ostrava“, kdy práce budou realizovány v katastrálním území Slezská Ostrava na pozemcích p.č. 2235, p.č. 2239/1, p.č. 2236/1, p.č. 2236/4, p.č. 146/84, p.č. 146/85, p.č. 146/86 a p.č. 2188.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.07.2022 10:00
Datum zahájení: 03.06.2022 12:44
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: