Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka gymnastického vybavení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku gymnastického vybavení nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, a to dle zadávacích podmínek a všech příloh, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt: Údaje o zastupující osobě dle § 43 zákona
recte consulting s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 072 54 644
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 19.07.2022 09:00
Datum zahájení: 23.06.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: