Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: OU - Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „OU – Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava“ (dále jen „dílo“). Jedná se o akci programového financování MŠMT registrovanou pod identifikačním číslem 133D22N000002. Předmětem díla je celková rekonstrukce budovy Filosofické fakulty, v rámci provedení díla dojde k vnitřním stavebním úpravám kancelářských prostor, učeben a přednáškových sálů, rekonstrukci hlavního vstupu z ul. Čs. Legií, renovaci hlavního schodiště, vybudování nových strojoven VZT jednotek v půdních prostorách, kompletní opravě toalet včetně rozvodů, zavedení nového kabelového rozvodu NN a k dalším souvisejícím stavebním úpravám. Hlavní dispozice budovy bude zachována, avšak dojde k umístění studijního oddělení v 1. NP.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.09.2022 13:00
Datum zahájení: 23.08.2022 17:58
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: