Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Ostravskou univerzitu na rok 2017
Odesílatel Renáta Holínková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2016 13:42:25
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na dodávky zemního plynu pro Ostravskou univerzitu na rok 2017


Přílohy
- 44-1 Výzva k podání nabídek.pdf (514.39 KB)
- 44-1 Výzva k podání nabídek.pdf (514.39 KB)