Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Ostravskou univerzitu na rok 2018
Odesílatel Renáta Holínková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2017 10:58:06
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na dodávky zemního plynu pro Ostravskou univerzitu na rok 2018.


Přílohy
- 20-1 Výzva k podání nabídek-sig.pdf (520.79 KB)