Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia
Odesílatel Barbora Lokajová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2017 13:06:31
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
obracím se na Vás ve výše uvedené věci a pro Vaši informaci zasílám následující.
Vzhledem k tomu, že Vaše žádost byla zadavateli doručena po uplynutí lhůty dle čl. 13.3. zadávací dokumentace, zadavatel postupuje v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vysvětlení zadávací dokumentace nebude poskytnuto.

S pozdravem
Barbora Lokajová