Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka průmyslové kamery
Odesílatel Anna Bojková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2019 12:07:45
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze posílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

S pozdravem
Anna Bojková


Přílohy
- 10 -1 Výzva a ZD_sign.pdf (6.16 MB)