Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka propagačních předmětů s potiskem
Odesílatel Kateřina Illková Lhotská
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2019 10:16:45
Předmět Výzva

Viz příloha


Přílohy
- PP P4_Publicita_SIGN.pdf (436.65 KB)