Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka propagačních předmětů s potiskem
Odesílatel Jaroslava Košťálová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2019 14:15:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz Příloha - Vysvětlení 01


Přílohy
- Vysvětlení 01_P4_Publicita_SIGN.pdf (292.26 KB)