Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka propagačních předmětů s potiskem
Odesílatel Jaroslava Košťálová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2019 12:05:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz text příloh


Přílohy
- Vysvětlení 02_P4_Publicita_sign.pdf (284.19 KB)
- Příloha č. 1 k Vysvětlení č. 02 - Manuál_ESI fondy.pdf (2.07 MB)
- Příloha č. 2 k Vysvětlení č. 02 - LOGO Manuál OU.pdf (7.01 MB)
- Příloha č. 3 k Vysvětlení č. 02 - LOGO Manuál MŠMT.pdf (310.28 KB)
- Příloha č. 4 k Vysvětlení č. 02 - LOGO CDLP.pdf (1.83 MB)
- Příloha č. 5 k Vysvětlení č. 02 - LOGO HAIE.pdf (768.48 KB)