Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka propagačních předmětů s potiskem
Odesílatel Jaroslava Košťálová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2019 15:51:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz Příloha


Přílohy
- Vysvětlení 03_P4_Publicita_SIGN.pdf (259.15 KB)