Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění
Odesílatel Lenka Haroková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2019 14:23:53
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. I

viz příloha


Přílohy
- VZ Kampus-Cesna louka_ Vysvetleni ZD DI I.pdf (437.30 KB)
- 17060-DPS-Struktura.xls (121.00 KB)