Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka IT techniky pro projekt Digi II.
Odesílatel Marcela Fukalová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2020 09:43:38
Číslo jednací ve SpSl OU-14176/90-2020
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze Vám posílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.
S pozdravem
Fukalová Marcela


Přílohy
- 7-1 Výzva k podání nabídek.sign..pdf (296.60 KB)
- 7-2 ZD_IT technika.sign..pdf (693.36 KB)
- 7-2 ZD_IT technika.doc (372.00 KB)
- Příloha č.2. Nabídkový list.xlsx (12.03 KB)