Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava
Odesílatel Marie Regneri
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2020 15:05:01
Číslo jednací ve SpSl OU-56891/90-2020
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, v příloze Vám posílám písemnou výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Zadávací dokumentaci, projektovou dokumentaci a výkaz výměr najdete na URL veřejné zakázky: https://zakazky.osu.cz/vz00001499.
S pozdravem
Marie Regneri


Přílohy
- 39-1 Výzva k podání nabídek_Mlynska_sign.pdf (277.54 KB)