Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup laboratorních kitů pro PřF
Odesílatel Marcela Fukalová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.08.2020 12:39:17
Číslo jednací ve SpSl OU-62606/90-2020
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zasílám opravenou Přílohu vysvětlení a změny zadávací dokumentace - Výzva a ZD 2 s upravenou lhůtu pro podání nabídek do 26.8.2020 dle Vysvětlení a změny zadávací dokumentace.
S pozdravem
Marcela Fukalová


Přílohy
- 40-1 Výzva a ZD_Nákup kitů.2.docx (159.87 KB)