Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup IT techniky pro OU I.
Odesílatel Sára Bedrunková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2021 12:29:07
Číslo jednací ve SpSl OU-26526/90-2021
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze zasílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně příloh k výše uvedené veřejné zakázce.
S pozdravem
Sára Bedrunková


Přílohy
- 23-1 Výzva_ZD_IT technika_sign.pdf (498.06 KB)
- 23-1 Výzva_ZD_IT technika_fin.docx (121.56 KB)
- 23-1a Příloha č. 1 Technická specifikace.docx (114.01 KB)
- 23-1b Příloha č. 2_Nabídkový list.XLSX (13.05 KB)