Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup IT techniky pro PdF OU-2-2021
Odesílatel Sára Konečná
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2021 07:41:07
Číslo jednací ve SpSl OU-87178/90-2021
Předmět Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze zasílám písemnou výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci vč. příloh k výše uvedené veřejné zakázce.
S pozdravem
Sára Konečná


Přílohy
- 66-1 Výzva k podání nabídek_sign.pdf (249.67 KB)
- 66-2 Zadávací dokumentace_sign.pdf (478.81 KB)
- 66-2 Zadávací dokumentace_fin.docx (141.50 KB)
- 66-3 Příloha č. 1 - Technická specifikace.docx (93.17 KB)
- 66-4 Příloha č. 2 - Nabídkový list.xlsx (12.65 KB)