Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup IT techniky pro CE IT4I II.
Odesílatel Sára Konečná
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2021 08:46:15
Číslo jednací ve SpSl OU-91236/90-2021
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze zasílám písemnou výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a přílohy k výše uvedené veřejné zakázce.
S pozdravem
Sára Konečná


Přílohy
- 69-1 Výzva k podání nabídek_sign.pdf (291.83 KB)
- 69-2 ZD_IT vybavení_sign.pdf (524.64 KB)
- 69-2 ZD_IT vybavení_fin.doc (344.00 KB)
- 69-3 Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění.docx (34.31 KB)
- 69-4 Příloha č. 2_Nabídkový list.XLSX (12.15 KB)