Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Propagační předměty pro projekt OP VVV
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2022 14:47:16
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek


Přílohy
- 09 Vysvětlení ZP (1).pdf (186.45 KB)