Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka gymnastického vybavení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2022 08:59:47
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)


Přílohy
- 08 Vysvětlení zadávací dokumentace PF_gymnastika.pdf (199.25 KB)
- 08a KONSTRUKCE DOPADOVÉ JÁMY.pdf (444.63 KB)