Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu pro LF II
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2022 13:33:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace - 1


Přílohy
- 08 Vysvětlení zadávací dokumentace DI-1.pdf (201.11 KB)