Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Fakulta umění - dodávka truhlářských výrobků
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2023 13:22:10
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Sdělení zadavatele


Přílohy
- 07 Sdělení zadavatele.pdf (200.33 KB)