Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Fakulta umění - dodávka truhlářských výrobků
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2023 13:22:44
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 2 P2 Smlouva o dílo


Přílohy
- 05 P2 Smlouva o dílo FU_truhlářské výrobky_ZPŘ.docx (217.32 KB)