Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Fakulta umění - dodávka truhlářských výrobků
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2023 12:21:27
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace - 1


Přílohy
- 09 Vysvětlení zadávací dokumentace DI-1.pdf (202.15 KB)