Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka rozšíření NMR relaxometru pro Infra Ph.D.
Odesílatel Tereza Fešárová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2023 13:45:23
Číslo jednací ve SpSl OU-119820/90-2023
ID ve SpSl OUZ230020000
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze zasílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci vč. příloh k výše uvedené veřejné zakázce.
S pozdravem
Tereza Fešárová


Přílohy
- 1.Výzva_ZD_fin_sign.pdf (236.87 KB)
- 2.Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění.docx (15.52 KB)
- 3.Příloha č. 2 - Formulář Nabídka.docx (76.09 KB)
- 4.Příloha č. 3 - Obchodní podmínky_final.doc (144.00 KB)