Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-93000/90-2023
ID ve SpSl OUF230001171Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla novostavby pětipodlažního objektu vědeckovýzkumného centra „LERCO“ s aplikačním přesahem a vytvoření adekvátního výzkumného a vzdělávacího zázemí. Jedná se o objekt centra biomedicínského výzkumu, chirurgických oborů, patologie, biochemie, molekulární biologie a virologie a centra zobrazovacích metod v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity na ulici Syllabova 19, 703 00 Ostrava.

Předmět plnění zahrnuje související práce spočívající v provedení přípravy území, stavebních a inženýrských objektů vč. napojení na stávající připojení technické infrastruktury, tedy přeložky a přípojky inženýrských sítí a dopravní značení (dále také „stavba“).

Zadavatel plánuje tuto veřejnou zakázku financovat z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu s názvem Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003.

Technické podmínky této stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr, územním rozhodnutí č. 13/2022, stavebním povolení č. 57/2022 „stavby objektu LERCO“ a rozhodnutí č. 1146/22/VH k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 05.05.2023 10:00
Datum předložení nabídky: 16.08.2023 10:00
Datum zahájení: 23.02.2023 16:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: