Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Systém pro analýzu DNA/RNA – II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro analýzu DNA/RNA, včetně spotřebního materiálu, do laboratoře molekulární epidemiologie v rámci projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798 a spotřební materiál potřebný pro požadovaný rozsah výzkumu. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávky, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
Součástí plnění je rovněž doprava, instalace přístroje a softwaru, návody k obsluze a přístroje v českém jazyce, nebo s úředním překladem do českého jazyka, školení ze strany prodávajícího na přípravu vzorků k analýze (kontrola kvality izolovaných nukleových kyselin), přípravu knihoven, vlastního sekvenování až po vyhodnocení výsledků.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.04.2019 10:00
Datum zahájení: 05.03.2019 13:17