Veřejná zakázka: Systém pro analýzu DNA/RNA – II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1277
Systémové číslo: P19V00000024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007487
Datum zahájení: 05.03.2019
Nabídku podat do: 23.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém pro analýzu DNA/RNA – II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro analýzu DNA/RNA, včetně spotřebního materiálu, do laboratoře molekulární epidemiologie v rámci projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798 a spotřební materiál potřebný pro požadovaný rozsah výzkumu. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávky, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
Součástí plnění je rovněž doprava, instalace přístroje a softwaru, návody k obsluze a přístroje v českém jazyce, nebo s úředním překladem do českého jazyka, školení ze strany prodávajícího na přípravu vzorků k analýze (kontrola kvality izolovaných nukleových kyselin), přípravu knihoven, vlastního sekvenování až po vyhodnocení výsledků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 259 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky