Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Parní sterilizátor
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního sterilizátoru (autoklávu) pro Vivárium pro potřeby Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060.

Technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.10.2019 10:00
Datum zahájení: 27.08.2019 15:20