Veřejná zakázka: Parní sterilizátor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1375
Systémové číslo: P19V00000122
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.08.2019
Nabídku podat do: 24.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parní sterilizátor
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního sterilizátoru (autoklávu) pro Vivárium pro potřeby Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060.

Technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 385 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky