Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení v rámci projektu OP VVV „Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440.

Součástí předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.


Součástí předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.

Součástí předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.

Součástí předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.

Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky.
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.10.2019 10:00
Datum zahájení: 19.08.2019 14:00