Veřejná zakázka: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1356
Systémové číslo: P19V00000103
Evidenční číslo zadavatele: 38/90921/VZ/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.08.2019
Nabídku podat do: 16.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení v rámci projektu OP VVV „Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440.

Součástí předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.


Součástí předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.

Součástí předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.

Součástí předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.

Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 270 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky.

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy