Veřejná zakázka: Skupina 2: chladicí technika

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1358
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava II

Název a popis předmětu

  • Název: Skupina 2: chladicí technika

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení v rámci projektu OP VVV Cell CooLab Ostrava Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii “ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440.
Součástí předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a o věření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.


Předpokládaná hodnota

  • 280 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky