Veřejná zakázka: Skupina 3: zařízení upravující atmosféru

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1359
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava II

Název a popis předmětu

  • Název: Skupina 3: zařízení upravující atmosféru

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení v rámci projektu OP VVV Cell CooLab Ostrava Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii “ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440.
Součástí předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a o věření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.


Předpokládaná hodnota

  • 1 432 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků