Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-22997/90-2020Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava IV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro in vivo imaging, které bude využíváno jako nástroj pro zobrazování laboratorních zvířat pomocí optických metod – fluorescence, bioluminiscence a X-ray. Jsou plánovány kardiovaskulární i onkologické aplikace s využitím fluorescenčních a bioluminiscenčních sond a implantace značených buněk. Požadujeme systém schopný detekovat velmi nízké úrovně signálů v orgánech a tkáních laboratorních myší, v rámci projektu OP VVV „Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídky.

Součástí předmětu plnění je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu, předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele, popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele, a zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.05.2020 10:00
Datum zahájení: 10.03.2020 09:30