Veřejná zakázka: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava IV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1438
Systémové číslo: P20V00000002
Evidenční číslo zadavatele: 3/90921/VZ/2020
Spisová značka: OU-888/90-2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.03.2020
Nabídku podat do: 19.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava IV
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro in vivo imaging, které bude využíváno jako nástroj pro zobrazování laboratorních zvířat pomocí optických metod – fluorescence, bioluminiscence a X-ray. Jsou plánovány kardiovaskulární i onkologické aplikace s využitím fluorescenčních a bioluminiscenčních sond a implantace značených buněk. Požadujeme systém schopný detekovat velmi nízké úrovně signálů v orgánech a tkáních laboratorních myší, v rámci projektu OP VVV „Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídky.

Součástí předmětu plnění je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu, předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele, popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele, a zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy