Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci pro provádění stavby vždy samostatně pro Stavbu č. 1, 2 zpracované společností uvedené v čl. 1, odst. 3 zadávací dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s neoceněným výkazem výměr a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména Smlouvě o dílo. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt: recte consulsting s.r.o.
Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO 072 54 644
Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.07.2020 09:00
Datum zahájení: 01.06.2020 11:00