Veřejná zakázka: Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1482
Systémové číslo: P20V00000045
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-018836
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 17.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci pro provádění stavby vždy samostatně pro Stavbu č. 1, 2 zpracované společností uvedené v čl. 1, odst. 3 zadávací dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s neoceněným výkazem výměr a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména Smlouvě o dílo. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 354 657 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky