Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2020 14:23:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (11)


Přílohy
- 32 Vysvětlení ZP_11 (11).pdf (871.30 KB)
- 32a F2.1.5.1 Zabudovaný interiér - neoceněný výkaz výměr.xlsx (611.83 KB)