Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2020 15:19:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (9)


Přílohy
- 27 Vysvětlení ZP_9 (9).pdf (875.76 KB)
- 27a E2.4.1 Vytápění - Neoceněný výkaz výměr.xlsx (133.33 KB)