Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2020 16:47:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (13)


Přílohy
- 38 Vysvětlení ZP_13 (13).pdf (1.25 MB)
- 38a Obchodní podmínky po úpravě.docx (234.07 KB)