Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2020 11:09:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (12)


Přílohy
- 35 Vysvětlení ZP_12 (12).pdf (892.29 KB)
- 35a F2.1.4.6 MaR neoceněný výkaz výměr.xlsx (1.59 MB)