Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2020 14:35:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (16)


Přílohy
- 45 Vysvětlení ZP_16 (16).pdf (1.20 MB)
- F2.1.1 Stavební část REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ.xlsx (486.94 KB)