Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2020 14:40:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (15)


Přílohy
- 42 Vysvětlení ZP_15 (15).pdf (867.93 KB)
- 42a F2.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika-neoceněný výkaz výměr.xlsx (33.31 KB)