Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2020 19:28:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (17)


Přílohy
- 47 Vysvětlení ZP_17 (17).pdf (858.73 KB)
- 47a F2.1.5.1 Zabudovaný interiér - neoceněný výkaz výměr.xlsx (607.50 KB)