Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2020 16:03:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Sdělení zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- 23 Sdělení zadavatele o prodloužení lhůty.pdf (899.84 KB)