Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2020 16:59:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (5)


Přílohy
- 18 Vysvětlení ZP_5 (5).pdf (1.10 MB)